Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah-nya mengungkapkan, ilmu adalah substansi terpenting dalam sebuah peradaban. Kejayaan suatu peradaban ditentukan oleh maju-mundurnya tradisi keilmuan.
Ketika budaya ilmu tidak lagi berkembang, alamat peradaban tersebut sudah berada di ambang kehancuran.

Perguruan tinggi sebagai penopang tradisi keilmuan tersebut turut andil untuk membawa peradaban Islam ke puncak kejayaannya. Bahkan, menurut Ednan Aslan dalam Islamic Education in Europe, ketika Barat masih berada di zaman kegelapan, kegemilangan ilmu pengetahuan telah menyelimuti dunia Islam.

Model universitas, yang di Barat baru bermula pada abad ke-12, telah tersebar luas di berbagai wilayah Islam. Universitas pertama di dunia didirikan oleh kaum Muslim sekitar abad ke-9, diikuti oleh az-Zaytuna di Tunisia, dan Al-Azhar di Kairo. Berikut ini di antara perguruan tinggi Islam yang masih bertahan hingga kini:

az-zaytuna

Az-Zaytuna
Perguruan tinggi yang berada di Tunisia ini didirikan oleh Imam Ubaidillah ibn Habhab pada 737 M/120 H. Kampus yang berembrio dari masjid ini didirikan atas perintah salah seorang penyebar Islam di kawasan Tunisia yaitu, Imam Hassan Ibn Nu'uman.

Universitas ini menjadi perguruan tinggi berpengaruh pada awal abad ke-13 M. Begitu banyak kitab dan manuskrip yang dihasilkan para ilmuwan di Universitas Az-Zaituna. Sayangnya, beragam kitab dan manuskrip bernilai tinggi itu dijarah dan dipindahkan oleh orang-orang Spanyol saat menguasai Kota Tunis pada 1534 M hingga 1574 M.

al-azhar

Al-Azhar
Universitas Al-Azhar merupakan pusat intelektualitas di dunia Islam yang lahir dari Masjid Al-Azhar Syiah Ismailiyah dari Bani Fatimiyyah sekitar 970-972 M. Format pendidikan di Al-Azhar relatif informal pada masa-masa awal. Program studi dasar meliputi hukum Islam, teologi, dan bahasa Arab.
Universitas Al-Azhar merupakan universitas pemberi gelar tertua kedua di dunia. Al-Azhar beralih ke tangan Suni setelah Shalahuddin al-Ayyubi menaklukkan Mesir pada paruh kedua abad ke-12.

al-qarawiyyin

Al-Qarawiyyin
Universitas Qairuwan atau University of Kairaouine ini merupakan universitas tertua di dunia dan masih beroperasi hingga kini. Melahirkan tokoh penting, seperti Moses Maimonides, Leo Africanus, Ibnu Khaldun dan Al-Idrisi, pernah mengenyam pendidikan di Universitas al-Qarawiyyin.

Kampus yang bermula dari masjid yang didirikan oleh Fatimah binti Muhammad al-Fihr pada 859 M di Fez, Maroko menjadi tonggak penyebaran Islam di Afrika Utara dan sekitarnya. Era kejayaan Universitas al-Qarawiyyin berlangsung pada abad 12-15.

(sumber:Republika edisi Minggu, 6 September 2015 Hal. 1 Oleh Nashih Nashrullah)

Post a Comment

 
Top