Mensucikan Jiwa
Mensucikan Jiwa

"Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensuc...

Read more »
6:33 AM

Menjaga Keseimbangan
Menjaga Keseimbangan

"Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang ada di langit dan di bumi dan menyempur...

Read more »
6:11 AM

Hakikat Musibah
Hakikat Musibah

"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berik...

Read more »
12:25 PM

Eksistensi Umat Islam
Eksistensi Umat Islam

" Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang m...

Read more »
7:22 AM

Mari Berlomba
Mari Berlomba

"Dan bagi tiap-tiap umat ada kitabnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana ...

Read more »
6:27 AM
 
 
Top