Sulit Pangkal Mudah
Sulit Pangkal Mudah

Sulit Pangkal Mudah Jika ada yang berani tidak sependapat dengan kalimat pada judul di atas, berarti ia tidak yakin dengan takdir Alla...

Read more »
10:05 AM

Bersedekah Saat Sehat
Bersedekah Saat Sehat

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata, ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, sede...

Read more »
5:55 AM

Allah Pun Tertawa
Allah Pun Tertawa

Suatu waktu, Rasulullah SAW kedatangan tamu orang yang sangat tidak mampu (miskin), Rasulullah mengajak tamu tersebut ke rumah salah ...

Read more »
5:57 AM

Nikmat Hujan
Nikmat Hujan

Alhamdulillah, sekarang sudah memasuki musim penghujan. Di mana-mana hujan turun. Ada yang lebat, sedang, tapi ada pula yang ringan. ...

Read more »
6:36 AM

Rahmat Allah
Rahmat Allah

Seorang dokter mengoperasi badan manusia. Disakitinya manusia yang datang kepadanya. Dia bedah badan itu dengan pisau, lalu dijahit. D...

Read more »
5:52 AM

Memakan Bangkai
Memakan Bangkai

Dalam keseharian, ada kebiasaan yang kadang kita tidak sadari, yaitu membicarakan orang lain. Menanyakan kabar si Fulan tentu saja sa...

Read more »
9:39 AM

Qashashul Anbiya
Qashashul Anbiya

Istilah qashashul anbiya merujuk pada kisah para nabi dan rasul. Tatabu' al-akhbar, kabar yang diikuti kabar. Insya Allah hikmah e...

Read more »
5:50 AM

Seni Berdiplomasi
Seni Berdiplomasi

Syahdan, Salim bin Abdullah, seorang ulama tabiin menemui Gubernur Hajjaj bin Yusuf untuk menyampaikan tentang kebutuhan kaum Muslimin. ...

Read more »
8:50 AM

Menuju Kesuksesan
Menuju Kesuksesan

Setiap orang yang hidup di atas bumi menginginkan hidupnya selalu sukses. Hanya sedikit yang mampu mencapainya. Kebanyakan belum mencapai...

Read more »
5:39 AM

Berebut Kedudukan
Berebut Kedudukan

Saling berlomba untuk memperebutkan kedudukan atau jabatan kini makin marak di mana-mana. ''Penyakit'' tersebut menimpa s...

Read more »
1:33 PM
 
 
Top