Sifat Wara
Sifat Wara

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diceritakan, "Suatu hari Abu Bakar RA mendapatkan suatu makanan dari budaknya. Kemudia...

Read more »
11:35 AM
 
 
Top