Doa Menjelang Ujian
Doa Menjelang Ujian

Doa bersama menjelang digelarnya ujian seakan menjadi sebuah tradisi tersendiri di lingkungan sekolah. Hal itu dilakukan sebagai upaya peman...

Read more »
3:52 PM

Mengatasi Kegundahan
Mengatasi Kegundahan

Dalam mengarungi romantika kehidupan, terkadang seseorang dihadapkan pada kebingungan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, ketakutan, lilitan u...

Read more »
3:39 PM

Guru yang Adil
Guru yang Adil

Guru adalah pemimpin. Layaknya seorang pemimpin, nilai utama yang harus dimiliki setiap guru adalah adil. Allah SWT berfirman, "Sesungg...

Read more »
2:09 PM

Demi Waktu Ashar
Demi Waktu Ashar

Di dalam Alquran, Allah SWT sering berfirman yang diawali dengan lafal qasam (sumpah). Dalam firman-Nya, Allah bersumpah dengan mengatasnama...

Read more »
1:38 PM

Malu kepada Allah
Malu kepada Allah

Malu merupakan akhlak mulia yang membawa pemiliknya menjauhi maksiat dan mendorong untuk melakukan ketaatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi W...

Read more »
12:46 PM

Mengubah Kemungkaran
Mengubah Kemungkaran

Rasul SAW bersabda, "Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka...

Read more »
12:35 PM

Doa
Doa

Sebagai makhluk yang lemah, manusia memerlukan perlindungan dan landasan yang dapat menenteramkan jiwanya dan menjadi tempat segala penghara...

Read more »
11:15 AM

Kualitas Diri
Kualitas Diri

Kualitas dan kemuliaan manusia ditentukan oleh pikiran, ucapan, dan tindakannya. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan berpikir tentang sesuatu...

Read more »
2:45 PM

Sujud
Sujud

Suatu waktu, seorang sahabat menemui Rasulullah SAW, lantas berkata, "Tolong doakan kepada Allah 'Azza wa Jalla, semoga Dia menjadi...

Read more »
2:37 PM

Ujian untuk Belajar
Ujian untuk Belajar

Setiap peserta didik pasti berharap lulus ujian, termasuk UN (ujian nasional). Meskipun UN bukan tujuan dan bukan penentu satu-satunya kelul...

Read more »
2:25 PM

Tafakur
Tafakur

Tafakur intinya memikirkan secara mendalam tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi, langit, dan diantara keduanya. ...

Read more »
11:18 AM

Pesan untuk Wanita
Pesan untuk Wanita

Wanita memiliki peranan yang sangat penting. Kesuksesan dalam membangun bangsa, termasuk keluarga, ternyata tidak lepas dari peranannya. Seh...

Read more »
10:00 AM

Kunci Keberhasilan
Kunci Keberhasilan

Keberhasilan adalah hal yang sangat membahagiakan. Orang yang berusaha pastilah mendambakan sebuah keberhasilan. Seseorang yang sedang menun...

Read more »
9:29 AM

Penangkal Dengki
Penangkal Dengki

Salah satu sifat tercela dan sangat berbahaya menurut Islam adalah dengki (hasad). Penyakit dengki tidak hanya buruk bagi pelakunya, tetapi ...

Read more »
11:28 AM

Perhiasan Dunia
Perhiasan Dunia

Dunia adalah perhiasan (HR Muslim). Sesungguhnya kehidupan dunia itu merupakan kesenangan yang bersifat sementara (QS Ghafir [40]: 39), dan ...

Read more »
11:15 AM

Virus Iblis
Virus Iblis

Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW kedatangan rombongan tamu. Rombongan tamu tersebut diterima di teras rumahnya. Salah seorang dari rombong...

Read more »
11:08 AM

Nasihat dari Anak
Nasihat dari Anak

Ketika Abu Yazid al-Busthami sedang mempelajari firman Allah SWT yang berbunyi, "Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk...

Read more »
10:33 AM

Membaca untuk Menulis
Membaca untuk Menulis

Hidup itu membaca dan menulis. Membaca berarti memahami ilmunya, menulis berarti mengamalkannya ke dalam kehidupan peribadatan sesuai tuntun...

Read more »
5:53 AM
 
 
Top