Milik Negara
Milik Negara

Suatu hari di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, Husein, putra Ali, memerintahkan Qanbar, pembantunya, agar mengambil setakar madu m...

Read more »
6:21 AM

Pemuda
Pemuda

Nabi yang agung, Muhammad saw, pernah bersabda: ''Ada tujuh golongan yang mendapat perlindungan Allah pada hari yang tiada perl...

Read more »
6:52 AM

Bersyukur
Bersyukur

Tiap detik, Allah melimpahkan nikmat-Nya kepada setiap makhluk. Misalnya, nikmat umur, iman, dan Islam. ''Dan jika kamu menghi...

Read more »
6:31 AM

Penyayang
Penyayang

Orang penyayang adalah orang yang disayangi Allah Yang Maha Penyayang. Maka sayangilah makhluk di bumi, niscaya kalian disayangi Dza...

Read more »
1:37 PM

Kekhawatiran
Kekhawatiran

Bermacam kekhawatiran menyelimuti diri manusia, termasuk dalam membelanjakan harta seperti telah diperintahkan Allah. Kekhawatiran i...

Read more »
1:23 PM

Berebut Kedudukan
Berebut Kedudukan

Saling berlomba untuk memperebutkan kedudukan atau jabatan kini makin marak di mana-mana. ''Penyakit'' tersebut menimpa se...

Read more »
1:14 PM

Cantik
Cantik

Dunia ini adalah perhiasan, dan seindah-indah perhiasan adalah wanita shalehah (Muhammad saw) Cantik. Predikat itulah yang didambaka...

Read more »
10:45 AM
 
 
Top