Menjaga Akhlak
Menjaga Akhlak

Hidup di abad modern dewasa ini tidak mudah. Mengapa? Karena penduduk semakin bertambah sementara alat pemenuhan kebutuhannya semakin ...

Read more »
7:32 AM

Negeri yang Aman
Negeri yang Aman

Fungsi pertama Kabah, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah 125, yaitu matsabah, yang berarti ''tempat pengakuan dosa.&...

Read more »
9:33 AM

Haji Mabrur (2)
Haji Mabrur (2)

Yang lebih mendekatkan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla ialah apabila ia sujud, lalu memperbanyak doa ketika itu - Nabi Muhamma...

Read more »
9:31 AM

Deklarasi Arafah
Deklarasi Arafah

Sebagai salah satu monumen Ilahi (masya irillah), Arafah merupakan tempat yang amat penting dan bersejarah. Wukuf di Arafah menjadi...

Read more »
9:29 AM

Haji Mabrur (1)
Haji Mabrur (1)

Setiap jamaah tentu mendambakan haji mabrur yang, menurut hadis yang berasal dari Abu Hurairah, bakal mendapatkan balasan surga. P...

Read more »
9:24 AM

Ampunan Allah
Ampunan Allah

Wahai, segenap manusia! Jibril a.s. telah datang dan menyampaikan salam dari Tuhanku dan berkata, "Sesungguhnya Allah 'azz...

Read more »
9:11 AM

Makna Kurban
Makna Kurban

Menurut para ahli hukum Islam, hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkadah. Artinya amat dianjurkan bagi orang Muslim yang mampu. M...

Read more »
5:35 AM

Keyakinan
Keyakinan

Salah satu aspek yang dapat menentukan jalannya hidup dan kehidupan kita ialah optimisme. Yang kami maksudkan dengan optimisme dalam hub...

Read more »
5:13 AM
 
 
Top